ספריה מחלון ישן

חלון ישן שמצאתי ברחוב...ניסרתי...שייפתי...צבעתי...

שילבתי מדפים

והפריט הוסב לספרייה

ענת אורלנד-מותרות