top of page

דלפק בחדר ישיבות, בנוי משני תריסי עץ ישנים המחוברים ביניהם עם פלטת שולחן גינה ישן 

אשר משמש לתצוגת פרטי אלקטרוניקה

ישנים.

ענת אורלנד-מותרות

מבט על תצוגת פרטי

האלקטרוניקה הישנים,

מעליהם זכוכית

bottom of page