top of page

השולחן נבנה במיוחד לפינת הפקס. שני הכסאות ששולבו משמשים כרגליים ומחוברים לשולחן ובפלטת העץ נטמעו אריחי קרמיקה ישנים. ארונית העץ העתיקה ששופצה משמשת לאיחסון נייר והכסא שופץ ונצבע בהתאם לעיצוב שאר הפריטים ענת אורלנד-מותרות

bottom of page